HR-Modules

LinkedIn profiel - lees meer over onze klanten en hun projecten

Met half werk bent u niet geholpen. Zelden staat een vraag op zich. Personeelsinstrumenten hangen met elkaar samen dus het ene doen betekent ook het andere doen. Of andersom; doet u geen dingen die ''los zand'' zijn, dit is niet effectief en kost u alleen maar tijd en dus geld.

Personeelsadvies Nederland BV implementeert HR-modules. Een HR-module is een pakketje P&O-instrumenten die nauw met elkaar samenhangen. Dit pakketje kan als een eenheid functioneren en levert u echt iets op.

Doet u de Quickscan in 5 minuten en u leest welke HR-module voor uw organisatie interessant is.

Klik op één van de onderstaande modules voor meer informatie

 • Module INSTROOM NIEUW PERSONEEL

  Personeelsadvies Nederland BV adviseert u over de wijze waarop u de vacature het beste in kunt vullen. Plaatst u een advertentie in de krant of geeft u een werving- en selectiebureau de opdracht om een goede kandidaat te vinden. Welke binnengekomen reacties van kandidaten zijn het meest geschikt? Wie nodigt u uit voor een gesprek en welke vragen stelt u tijdens het sollicitatiegesprek? Onze adviseur kan u het hele traject uit handen nemen of dit samen met u doen. Indien u nog meer zekerheid wenst dan bieden we u ook een geschiktheidstes aan; de sollicitant vult deze in en u ontvangt een psychologisch rapport over zijn/haar sterke en zwakke kanten. Als u de kandidaat in dienst wil gaan nemen dan toetsen we of uw arbeidscontract nog voldoet aan de wetgeving van vandaag. Tevens verzorgen wij het afrondende gesprek over het salaris en de secundaire voorwaarden voor u.

 • Module BASIS HR-BELEID

  Personeelsadvies Nederland BV implementeert een gedegen raamwerk voor u zodat uw basis staat. Wij stellen heldere functiebeschrijvingen op. Wij vergelijken salarissen die u biedt met de salarissen binnen uw branche en met bedrijven van vergelijkbare omvang. Vervolgens stellen we een aangepast loongebouw met u op. Indien u een CAO naleeft betrekken we deze erbij. Wij maken samen met u een beoordelingssysteem dat past bij uw stijl. We leren u hoe u een goed functioneringsgesprek voert en waar u op moet letten. Wij zorgen ervoor dat uw personeel op een passende manier betrokken wordt in het project, dit vergroot het draagvlak. U investeert op deze manier heel bewust in uw personeel en dus in uw rendement!

 • Module OPTIMAAL HR-BELEID

  U heeft als organisatie al een aantal zaken geregeld op personeelsgebied maar nu is het tijd om de puntjes op de i te zetten en de zaken onderling goed op elkaar af te stemmen.Of u heeft nog niets geregeld en wil uw personeelsbeleid in 1 keer optimaal door Personeelsadvies Nederland BV laten implementeren. Wat verzorgen wij voor u? Functiebeschrijvingen en competentieprofielen van iedere functie; welke kennis, opleiding en vaardigheden verwacht u van uw werknemers? Uw salarissen worden getoetst in de markt en wij stellen voor u een transparant salarisgebouw op. Wij leren u hoe u uw werknemers goed kunt beoordelen op hun functioneren en wat de koppeling met het salaris moet zijn. Om allerlei losse vragen van uw werknemers te voorkomen, stellen we een goed leesbaar digitaal personeelsreglement op waarin alle regels, afspraken en personeelszaken zijn opgenomen. Draagvlak en betrokkenheid van uw personeel staat ook bij deze module hoog in het vaandel. Completer en grondiger kunt u niet te werk gaan, in 1 keer staat uw personeelsbeleid als een huis!

 • Module ARBEIDSVOORWAARDEN

  Met goede passende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden kunt u uw personeel binden. Personeelsadvies Nederland BV verzorgt voor u een compleet en marktconform salarisgebouw. Uw eigen salarissen vergelijken we met de branche en eventueel CAO ('s). Uw wensen en financiele ruimte verwerken. We maken een vertaling naar de praktijk van vandaag... welke groei heeft iedere werknemer nog en hoe gaat u hiermee om de komende jaren? Lastige situaties met werknemers die aan hun plafond zitten bespreken we met u. We zetten voor u uw secundaire arbeidsvoorwaarden op een rij en bespreken met u wat gebruikelijk is in de markt. Doet u genoeg extra's of juist niet?

 • Module OPLEIDEN

  U bent actief bezig om de kwaliteiten van uw personeel optimaal te benutten. Opleidingen en trainingen horen daar natuurlijk bij en dus een gedegen opleidingsplan. Personeelsadvies Nederland BV adviseert u op welke manier u dit het beste aan kunt pakken. Op welke manier komt u tot de opleidingen en trainingen die uw personeel moet gaan volgen? Hoe zorgt u dat waar u geld en tijd aan besteedt ook effectief is? Wij leren u de systematiek zodat u dit een volgend jaar zelfstandig kunt doen. Wij bieden u competentietrainingen aan en coachingsmogelijkheden. Alles op maat uiteraard.

 • Module ARBO

  ARBO-wetgeving is complex en vraagt veel van uw tijd. Personeelsadvies Nederland BV verzorgt een actuele Risico Inventarisatie- en evaluatie ondersteunt bij de uitvoering van het Plan van aanpak. Bedrijfsveiligheid gaat verder. U moet medewerkers hebben die een BHV-diploma bezitten en EHBO. Ook ontruimingsplannen zijn wettelijk verplicht. Uw ziekteverzuim kost u meer geld dan u verwacht. is een kostbaar iets, onze adviseur overlaadt u niet met allerlei papierwerk maar geeft u praktische handvatten om uw verzuim in de hand te houden. Dit onderdeel kunt u zien als service van onze kant en dus kosteloos. Logica hoeft niet duur te zijn, dat laten we u zien.

 • Module UITSTROOM PERSONEEL

  Afscheid nemen van personeel moet op een nette manier gebeuren. Onze arbeidsjuriste bespreekt met u de situatie van de werknemer waar u afscheid van wilt nemen. Zij adviseert u welke insteek het meest succesvol zal zijn en welke kosten dit voor u mee zal brengen. Vervolgens voert zij voor u de (ontslag)zaak uit. Ook verzorgen wij voor u outplacementtrajecten. U maakt samen met ons afspraken met uw werknemer en biedt hem/ haar begeleiding aan naar een andere baan buiten uw organisatie. Dat is een ander soort afscheid dan ontslag; wij adviseren u welke weg u het beste in kunt slaan.

Doet u de Quickscan in 5 minuten en u leest welke HR-Module voor uw organisatie interessant is.
Klik hier om de Quickscan te starten